Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

 

Επιστροφή Προϊόντων

 

Έχετε περιθώριο επιστροφής 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους προϊόντος.

 

1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης (14 Ημέρες)

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 ή μέσω e-mail για να μας ενημερώσετε για την πρόθεση επιστροφής! Σε συνέχεια, θα προγραμματίσετε το ραντεβού με την εταιρεία courier, που θα πραγματοποιήσει την επιστροφή της παραγγελίας σας, ή θα προσκομίσετε το προϊόν στο φυσικό μας κατάστημα! Με την προσκόμιση του προϊόντος στο κατάστημα ή την παραλαβή του δέματος, και αφού τηρούνται οι παρακάτω όροι (Προυποθέσεις Επιστροφής) θα πιστώσουμε το συνολικό ποσό αγοράς σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.

 

Προϋποθέσεις Επιστροφής

Το προϊόν που θα επιστρέψετε πρέπει να είναι στην αρχική κατάσταση και συσκευασία του και να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς του. Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω ΔΕΝ θα γίνουν δεκτά για επιστροφή!

 

2. Ελαττωματικά Προϊόντα

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 ή μέσω e-mail για να μας ενημερώσετε για το πρόβλημα του προϊόντος που αγοράσατε. Σε συνέχεια, θα προγραμματίσουμε το ραντεβού με την εταιρεία courier, που θα πραγματοποιήσει την επιστροφή της παραγγελίας σας και την παραλαβή του νέου προϊόντος.

 

Τα μεταφορικά και το κόστος αντικαταβολής δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση, αλλά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος αποστέλλουμε νέο προϊόν με δική μας χρέωση.

 

Επιστροφή προϊόντων που έχουν αγοραστεί στο φυσικό μας κατάστημα είναι δυνατή μετά από συνεννόηση με το κατάστημα.

 

Προϋποθέσεις Επιστροφής

Το προϊόν που θα επιστρέψετε πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με την αρχική συσκευασία του σε άριστη κατάσταση (χωρίς σκισίματα, κοψίματα κ.α.) και να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς του. Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω ΔΕΝ θα γίνουν δεκτά για αντικατάσταση.

 

Πολιτική Ακυρώσεων

 

Πότε ακυρώνεται μια παραγγελία:

 

  1. Όταν η ακύρωση γίνει εντός τριών (3) ωρών από την εγγεγραμμένη στο σύστημά μας ώρα πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 

  1. Όταν το προϊόν έχει προγραμματιστεί για παραλαβή από το κατάστημα, και σε χρονικό όριο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την εγγεγραμμένη στο σύστημά μας ώρα πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 

Τρόπος Ακύρωσης

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 ή μέσω e-mail για να μας ενημερώσετε για την πρόθεση ακύρωσης της παραγγελίας του προϊόντος που αγοράσατε. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για την ακύρωσή της.

 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.) ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!

 

 

Returns Policy

 

Return products

 

You have 14 calendar days from the day you receive the product to return it.

 

1. Right of Withdrawal (14 Days)

 

You can contact us every day from 9:00 to 15:00 or by e-mail to inform us of your intention to return! Then, you will schedule the appointment with the courier company, which will carry out the return of your order, or you will present the product at our physical store! Upon presentation of the product at the store or receipt of the parcel, and after the following conditions are met (Return Conditions), we will credit the total amount of the purchase to an account that you indicate to us.

 

Return Conditions

The product you return must be in its original condition and packaging and must be accompanied by its proof of purchase. Products that are not accompanied by the above will NOT be accepted for return!

 

2. Defective Products

 

You can contact us every day from 9:00 to 15:00 or by e-mail to inform us about the problem with the product you purchased. Next, we will schedule the appointment with the courier company, which will carry out the return of your order and the receipt of the new product.

 

Shipping and cash on delivery costs are not refundable under any circumstances, but in the event of a defective product we will ship a new product at our expense.

 

Return of products purchased in our physical store is possible after consultation with the store.

 

Return Conditions

The product you will return must be in good condition, with its original packaging in excellent condition (no tears, cuts, etc.) and accompanied by its proof of purchase. Products not accompanied by the above will NOT be accepted for replacement.

 

Cancellation Policy

 

When an order is cancelled:

 

When the cancellation is made within three (3) hours from the time of placing the order registered in our system.

 

When the product is scheduled for collection from the store, and within a time limit of twenty-four (24) hours from the time of placing the order registered in our system.

 

Cancellation Method

 

You can contact us daily from 9:00 to 15:00 or by e-mail to inform us of your intention to cancel the order of the product you have purchased. If the above conditions are met, your order will be canceled and you will receive a cancellation confirmation email.

 

 

ORDERS THAT HAVE BEEN SENT FROM OUR HEADQUARTERS TO A COURIER COMPANY FOR SHIPMENT TO THE CUSTOMER CANNOT BE CANCELED!

 

ORDERS DELAYED DUE TO THIRD PARTY ACTIONS (TRANSPORT COMPANY / WEATHER CONDITIONS / HARD TO REACH AREA / WRONG ADDRESS ETC) ARE NOT CANCELLED!