Πολιτική Ακυρώσεων

Πότε ακυρώνεται μια παραγγελία:

 

  1. Όταν η ακύρωση γίνει εντός τριών (3) ωρών από την εγγεγραμμένη στο σύστημά μας ώρα πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 

  1. Όταν το προϊόν έχει προγραμματιστεί για παραλαβή από το κατάστημα, και σε χρονικό όριο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την εγγεγραμμένη στο σύστημά μας ώρα πραγματοποίησης της παραγγελίας.

 

Τρόπος Ακύρωσης

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά από τις 9:00 έως τις 15:00 ή μέσω e-mail για να μας ενημερώσετε για την πρόθεση ακύρωσης της παραγγελίας του προϊόντος που αγοράσατε. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για την ακύρωσή της.

 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΛΑΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.) ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!

 

When an order is cancelled:

 

1) When the cancellation is made within three (3) hours from the time of placing the order registered in our system.

 

2) When the product is scheduled for collection from the store, and within a time limit of twenty-four (24) hours from the time of placing the order registered in our system.

 

Cancellation Method

 

You can contact us daily from 9:00 to 15:00 or by e-mail to inform us of your intention to cancel the order of the product you have purchased. If the above conditions are met, your order will be canceled and you will receive a cancellation confirmation email.

 

 

ORDERS THAT HAVE BEEN SENT FROM OUR HEADQUARTERS TO A COURIER COMPANY FOR SHIPMENT TO THE CUSTOMER CANNOT BE CANCELED!

 

ORDERS DELAYED DUE TO THIRD PARTY ACTIONS (TRANSPORT COMPANY / WEATHER CONDITIONS / HARD TO REACH AREA / WRONG ADDRESS ETC) ARE NOT CANCELLED!