Η Εταιρεία

Η Kuhn Rikon βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1978 μέσω της Γ.ΤΣΩΝΗΣ Α.Ε. Περισσότεροι από 700.000 πελάτες σε ολη την Ελλάδα έχουν εμπιστευτεί τα κορυφαίας ποιότητάς ελβετικής κατασκευής μαγειρικά σκεύη της εταιρίας μας.

Kuhn Rikon has been in Greece since 1978 through G. TSONIS S.A. More than 700,000 customers throughout Greece have trusted our company's top-quality Swiss-made cookware.